مسابقه کتابخانی از کتاب خاک های نرم کوشک( ویژه دانشجویان) - يكشنبه 15 مهر ماه 1397

جهت دریافت کتاب و سوالات به دفتر فرهنگ مراجعه فرمایید  
جمعه 02 فروردین ماه 1398
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا