متن / HTML
 

مدارک لازم جهت شرکت در مزایده 

1- کپی شناسنامه و کارت ملی

2- یک قطعه عکس 4*3

3- کپی مجوز کار در حوزه مربوطه

4- ارائه اصل مدارک فوق در زمان درخواست

5- تکمیل فرم های شرکت در مزایده و ... که در زمان مراجعه به دانشکده ذکر خواهد شد

دوشنبه 18 فروردین ماه 1399
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا