متن / HTML
 

اهم وظایف معاون دانشجویی و فرهنگی 

  •          برنامه ربزی میان مدت و سالانه در خصوص امور فرهنگی و دانشجویی

·         سازماندهی نیروی انسانی تحت مدیریت

·         برنامه ریزی و هماهنگی در جهت توسعه و ارتقا فعالیت های فرهنگی آموزشکده

·         تلاش در جهت تقویت ارزش ها و باورهای دینی و ارتقا ترویج فرهنگ نماز در سطح آموزشکده

·         برنامه ریزی بر فعالیت های کانون قرآن و عترت در سطح آموزشکده و توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی

·         برنامه ریزی و نظارت بر تشکیل شورای فرهنگی آموزشکده و توسعه عملکرد آن

·         برنامه ریزی به منظور توسعه مشارکت های دانشجویان، اساتید و کارکنان در امور فرهنگی و دانشجویی

·         ارتباط با سازمان ها و نهاد های فرهنگی و اجتماعی به منظور توسعه فعالیت های فرهنگی آموزشکده

·         برنامه ریزی به منظور تقویت فعالیت های مربوط به اعیاد و مراسم ایام الله مذهبی و ملی

·         اجرای بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آئین نامه های سارمان مرکزی

·         نظارت و ارزشیابی عملکرد کارکنان تحت مدیریت

 

معرفی معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشکده سما واحد خمینی شهر :

 

1-      مهدی اسماعیلی                                            1397 – 1396

 

  ساير سايت ها
 
  ساير سايت ها
 
  ساير سايت ها
 
  ساير سايت ها
 
  ساير سايت ها
 
دوشنبه 18 فروردین ماه 1399
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا