Module Border Module Border
  متن / HTML 

اهم وظایف معاون دانشجویی و فرهنگی 

  •          برنامه ربزی میان مدت و سالانه در خصوص امور فرهنگی و دانشجویی

·         سازماندهی نیروی انسانی تحت مدیریت

·         برنامه ریزی و هماهنگی در جهت توسعه و ارتقا فعالیت های فرهنگی آموزشکده

·         تلاش در جهت تقویت ارزش ها و باورهای دینی و ارتقا ترویج فرهنگ نماز در سطح آموزشکده

·         برنامه ریزی بر فعالیت های کانون قرآن و عترت در سطح آموزشکده و توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی

·         برنامه ریزی و نظارت بر تشکیل شورای فرهنگی آموزشکده و توسعه عملکرد آن

·         برنامه ریزی به منظور توسعه مشارکت های دانشجویان، اساتید و کارکنان در امور فرهنگی و دانشجویی

·         ارتباط با سازمان ها و نهاد های فرهنگی و اجتماعی به منظور توسعه فعالیت های فرهنگی آموزشکده

·         برنامه ریزی به منظور تقویت فعالیت های مربوط به اعیاد و مراسم ایام الله مذهبی و ملی

·         اجرای بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آئین نامه های سارمان مرکزی

·         نظارت و ارزشیابی عملکرد کارکنان تحت مدیریت

 

معرفی معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشکده سما واحد خمینی شهر :

 

1-      مهدی اسماعیلی                                            1397 – 1396

 

Module Border Module Border
Module Border Module Border
  ساير سايت ها 
Module Border Module Border
Module Border Module Border
  ساير سايت ها 
Module Border Module Border
Module Border Module Border
  ساير سايت ها 
Module Border Module Border
Module Border Module Border
  ساير سايت ها 
Module Border Module Border
Module Border Module Border
  ساير سايت ها 
Module Border Module Border
پنج شنبه 27 تیر ماه 1398
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا