متن / HTML
 

  آدرس پرتال مدرسه:   

  http://khomeinishahr.samaschools.ir/HomePage/HomeTen.aspx

  لیست اسامی کادر و مربیان دبستان دخترانه سما

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

   سمت

مدرک تحصیلی

  1

شهره احمدی

مدیریت

فوق لیسانس علوم جانوری

  2

لیلا مجملی

معاون مدرسه

فوق لیسانس ادبیات

  3

ملیحه ملک زاده

معاون مدرسه

لیسانس میکروبیولوژی

  4

زهره رحیمی

مربی پایه اول

لیسانس زمین شناسی

  5

آمنه لطفی

مربی پایه اول

لیسانس علوم تربیتی

  6

بیتا حسین علیپور

مربی پایه سوم

فوق لیسانس علوم تربیتی

  7

هاجر قصری

مربی هنر

لیسانس کارگردانی انیمیشن

  8

زینب خالقی

مربی قران

لیسانس الهیات

  9

آمنه رضایی

مربی ورزش

لیسانس تربیت بدنی

  10

زهرا عمادی

مشاوره مدرسه

فوق لیسانس مشاوره

 

     

 برنامه  کلاسی اول 1 ( خانم لطفی)

ساعت

روز

45/8_8

45/9_9

45/10_10

45/11_11

13_12

فوق برنامه   14_13

   شنبه

فارسی

قرآن

ریاضی

علوم

فارسی

--

  یک شنبه

ورزش

ورزش

ریاضی

فارسی

فارسی

کامپیوتر/زبان

  دو شنبه

فارسی

ریاضی

فارسی

علوم

فارسی

--

  سه شنبه

هنر

فارسی

ریاضی

قرآن

هنر

--

  چهار شنبه

علوم

فارسی

فارسی

ریاضی

فارسی

--

 

-          سه روز در هفته به مدت 30 دقیقه فوق برنامه بازی و خلاقیت در برنامه گنجانده شده است .

 

 

برنامه کلاسی اول 2  (خانم رحیمی)

   ساعت

روز

45/8_8

45/9_9

45/10_10

45/11_11

13_12

فوق برنامه   14_13

 شنبه

قران

ریاضی

علوم

فارسی

فارسی

--

 یک شنبه

ورزش

ورزش

فارسی

فارسی

ریاضی

کامپیوتر/زبان

 دو شنبه

قرآن

فارسی

فارسی

ریاضی

علوم

--

 سه شنبه

ریاضی

هنر

فارسی

هنر

فارسی

--

چهار شنبه

علوم

فارسی

ریاضی

فارسی

فارسی

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          سه روز در هفته به مدت 30 دقیقه فوق برنامه بازی و خلاقیت در برنامه گنجانده شده است .

 

برنامه کلاسی سوم (خانم حسینعلی پور)

   ساعت

روز

45/8_8

45/9_9

45/10_10

45/11_11

13_12

فوق برنامه   14_13

   شنبه

قران

ریاضی

هدیه های اسمانی

فارسی

فارسی

--

  یک شنبه

ورزش

ورزش

اجتماعی

املا

هدیه های اسمانی

کامپیوتر/زبان

  دو شنبه

قران

ریاضی

علوم

فارسی

فارسی

--

  سه شنبه

علوم

علوم/هنر

هنر

ریاضی

املا

--

  چهار شنبه

قران

ریاضی

فارسی

فارسی

اجتماعی

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          سه روز در هفته به مدت 30 دقیقه فوق برنامه بازی و خلاقیت در برنامه گنجانده شده است .

 

  ساير سايت ها
 
  ساير سايت ها
 
  ساير سايت ها
 
  ساير سايت ها
 
  ساير سايت ها
 
دوشنبه 18 فروردین ماه 1399
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا