Module Border Module Border
  متن / HTML 

اهم وظایف معاون پشتیبانی :

 

 معاون پشتیبانی تحت مدیریت رئیس آموزشکده به انجام وظایف زیر می پردازد:

- نظارت بر حسن اجرای برنامه ها، دستورالعمل ها، قوانین و مقررات توسط کارکنان تحت مدیریت

- تبیین و توصیف خط مشی های مالی دانشکده برای مدیران زیر مجموعه و هماهنگی در اجرا

- نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه دانشکده اعم از کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بودجه های عملیاتی و عمرانی

- تدبیر راهکارهای عملی برای کم کردن هزینه ها و بهره گیری مناسب تر از اعتبارات

- نظارت و اظهار نظر در رابطه با ترازنامه سالیانه و گزارشات مالی

- بازرسی مستمر بر روند تهیه و توزیع ملزومات اداری و مالی دانشکده

 

        معرفی معاونین پشتیبانی دانشکده سما واحد خمینی شهر از بدو تاسیس:

 

 مرتضی صابرعلیان          1397- 1391   

 

Module Border Module Border
Module Border Module Border
  ساير سايت ها 
Module Border Module Border
Module Border Module Border
  ساير سايت ها 
Module Border Module Border
Module Border Module Border
  ساير سايت ها 
Module Border Module Border
Module Border Module Border
  ساير سايت ها 
Module Border Module Border
Module Border Module Border
  ساير سايت ها 
Module Border Module Border
پنج شنبه 27 تیر ماه 1398
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا