متن / HTML
 

اهم وظایف معاون پشتیبانی :

 

 معاون پشتیبانی تحت مدیریت رئیس آموزشکده به انجام وظایف زیر می پردازد:

- نظارت بر حسن اجرای برنامه ها، دستورالعمل ها، قوانین و مقررات توسط کارکنان تحت مدیریت

- تبیین و توصیف خط مشی های مالی دانشکده برای مدیران زیر مجموعه و هماهنگی در اجرا

- نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه دانشکده اعم از کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بودجه های عملیاتی و عمرانی

- تدبیر راهکارهای عملی برای کم کردن هزینه ها و بهره گیری مناسب تر از اعتبارات

- نظارت و اظهار نظر در رابطه با ترازنامه سالیانه و گزارشات مالی

- بازرسی مستمر بر روند تهیه و توزیع ملزومات اداری و مالی دانشکده

 

        معرفی معاونین پشتیبانی دانشکده سما واحد خمینی شهر از بدو تاسیس:

 

 مرتضی صابرعلیان          1397- 1391   

 

  ساير سايت ها
 
  ساير سايت ها
 
  ساير سايت ها
 
  ساير سايت ها
 
  ساير سايت ها
 
دوشنبه 18 فروردین ماه 1399
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا