متن / HTML
 

اهم وظایف رئیس دانشکده :

 

 رئیس دانشکده تحت مدیریت معاونت سما و رئیس مرکز به انجام وظایف زیر می پردازد:

- برنامه ربزی آموزشی و پژوهشی برای تحقق اهداف و آرمان های سازمان سما

- ترسیم چشم انداز برنامه توسعه دانشکده و شناخت ضعف ها، تهدید ها و قوت ها

- تدوین برنامه های سالانه و دو سالانه

- سازماندهی عوامل انسانی مطابق با چارت تشکیلات دانشکده برای اجرای برنامه ها و طرح ها

- نظارت بر حسن روابط کارکنان و رفع موانع احتمالی در فرایند اجرای برنامه ها و انجام وظایف

- اعمال تدابیر لازم برای تقویت و حفظ روحیه ابتکار و نوآوری در مجموعه

- بررسی و کنترل صحت گزارشات، اطلاعات و سایر داده های دریافتی از طرف کارکنان

- برنامه ریزی در جهت تحقق انتظارات ضابطه مند معاون دانشگاه

- نظارت مستمر و هدفمند بر حسن انجام وظیفه کارکنان

- نظارت بر تدوین و اجرای برنامه های پژوهشی و ارزیابی از نتایج حاصل

- نظارت و ارزیابی از فرآیند اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل

 

        معرفی رؤسای دانشکده سما واحد خمینی شهر از بدو تاسیس:

 

      1-  محمد حسین تابش        1387- 1386 

 

      2- حسین سپهری              1391-1387

 

      3- بهروز مومنی                 1395-1391

 

  ساير سايت ها
 
  ساير سايت ها
 
  ساير سايت ها
 
  ساير سايت ها
 
  ساير سايت ها
 
پنج شنبه 19 تیر ماه 1399
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا