Module Border Module Border
  متن / HTML 

اهم وظایف رئیس دانشکده :

 

 رئیس دانشکده تحت مدیریت معاونت سما و رئیس مرکز به انجام وظایف زیر می پردازد:

- برنامه ربزی آموزشی و پژوهشی برای تحقق اهداف و آرمان های سازمان سما

- ترسیم چشم انداز برنامه توسعه دانشکده و شناخت ضعف ها، تهدید ها و قوت ها

- تدوین برنامه های سالانه و دو سالانه

- سازماندهی عوامل انسانی مطابق با چارت تشکیلات دانشکده برای اجرای برنامه ها و طرح ها

- نظارت بر حسن روابط کارکنان و رفع موانع احتمالی در فرایند اجرای برنامه ها و انجام وظایف

- اعمال تدابیر لازم برای تقویت و حفظ روحیه ابتکار و نوآوری در مجموعه

- بررسی و کنترل صحت گزارشات، اطلاعات و سایر داده های دریافتی از طرف کارکنان

- برنامه ریزی در جهت تحقق انتظارات ضابطه مند معاون دانشگاه

- نظارت مستمر و هدفمند بر حسن انجام وظیفه کارکنان

- نظارت بر تدوین و اجرای برنامه های پژوهشی و ارزیابی از نتایج حاصل

- نظارت و ارزیابی از فرآیند اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل

 

        معرفی رؤسای دانشکده سما واحد خمینی شهر از بدو تاسیس:

 

      1-  محمد حسین تابش        1387- 1386 

 

      2- حسین سپهری              1391-1387

 

      3- بهروز مومنی                 1395-1391

 

Module Border Module Border
Module Border Module Border
  ساير سايت ها 
Module Border Module Border
Module Border Module Border
  ساير سايت ها 
Module Border Module Border
Module Border Module Border
  ساير سايت ها 
Module Border Module Border
Module Border Module Border
  ساير سايت ها 
Module Border Module Border
Module Border Module Border
  ساير سايت ها 
Module Border Module Border
پنج شنبه 06 تیر ماه 1398
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا