متن / HTML
 

اهم فعالیت های کارگزینی هیات علمی و کارکنان

 

1- انجام کلیه امور استخدامی از فبیل انتصاب، ارتقا، ترفیع، مرخصی، ماموریت و .......

 

2- انجام امور بیمه کارکنان و اعضای هیات علمی

 

3- تهیه طرح های مربوط به رفاه عمومی کارکنان از قبیل اعطای وام های ضروری

 

4- تهیه و تنظیم کارکرد ماهیانه کارکنان، اعضای هیات علمی تمام وقت و حق التدریس

 

 

  ساير سايت ها
 
دوشنبه 18 فروردین ماه 1399
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا