آشنائی با رشته ابزار دقیق

 

در عصر حاضر کمتر کسی را می‌توان یافت که در زندگی شخصی حداقل از یکی دو وسیله الکترونیکی و کنترلی  استفاده نکند. بخصوص با پیشرفت شگفت‌آور کامپیوتر، کاربرد وسایل الکتریکی و الکترونیکی کنترلی وسعت بیشتری یافته است. با توسعه صنایع کوچک و بزرگ در کشور، فرصت‌های شغلی زیادی برای تکنسین های برق ابزار دقیق فراهم شده‌است

رشته برق الکترونیک- ابزار دقیق

برنامه این رشته بر اساس یک دوره دو ساله تدوین شده است و هدف آن آموزش و تربیت تکنسین برق جهت اشتغال در پستهای کنترل ، الکترونیک و ابرار دقیق نیروگاهها و شرکتهای برق بوده و در این راستا سعی گردیده که حداکثر بهره از دروس، کارگاهها و آزمایشگاهها گرفته شود.

ضرورت و اهمیت رشته

با توجه به اهمیت زیاد نیروگاهها در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور و وجود دستگاههای حساس و گرانقیمت در زمینه کنترل و ابزار دقیق در نیروگاهها و شرکتهای تابعه وزارت نیرو، تربیت نیروهای متخصص جهت بهره برداری و نگهداری صحیح و بهینه از تاسیسات مزبور امری ضروری بنظر می رسد.

قابلیتها و تواناییهای این دوره

با توجه به دروس، کارگاهها و آزمایشگاههایی که در این زمینه در نظر گرفته شده ، تکنسین این رشته پس از فارغ التحصیل شدن می تواند در زمینه بهره برداری ، سرویس ، نگهداری و تعمیرات وسایل و دستگاههای ابزار دقیق و کنترل و الکترونیکی موجود در نیروگاهها و شرکتهای مختلف موفق بوده و علاوه بر این، همراه کارشناسان مربوطه می تواند در زمینه بهبود روشهای بهره گیری از سیستمهای مزبور همکاری نماید.

 

گروه ابزار دقیق

مدیر گروه: مجید قاسمی

تلفن تماس: 3664172-0311  داخلی 123

 

 

دوشنبه 02 اردیبهشت ماه 1398
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا