Module Border Module Border
  متن / HTML 

اهم وظایف معاون آموزشی و پژوهشی :

 

 معاون آموزشی و پژوهشی تحت مدیریت رئیس آموزشکده به انجام وظایف زیر می پردازد:

- برنامه ربزی میان مدت و سالانه در خصوص امور آموزشی و پژوهشی

- سازماندهی نیروی انسانی تحت مدیریت

- اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی

- پیش بینی و اعلام نیاز اعضای هیات علمی

- برنامه ریزی برای ارتقا پیشرفت تحصیلی دانشجویان

- اجرای بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آئین نامه های سارمان مرکزی

- نظارت و ارزشیابی عملکرد کارکنان تحت مدیریت

 

        معرفی معاونین آموزشی و پژوهشی دانشکده سما واحد خمینی شهر از بدو تاسیس:

 

      1- حسین سپهری                 1387- 1386 

 

      2- بهروز مومنی                     1391-1387

 

      3- مهدی اسماعیلی           1396-1392

 

      4- محمد مسیبی                  1397-1396

Module Border Module Border
Module Border Module Border
  ساير سايت ها 
Module Border Module Border
Module Border Module Border
  ساير سايت ها 
Module Border Module Border
Module Border Module Border
  ساير سايت ها 
Module Border Module Border
Module Border Module Border
  ساير سايت ها 
Module Border Module Border
Module Border Module Border
  ساير سايت ها 
Module Border Module Border
پنج شنبه 27 تیر ماه 1398
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا