متن / HTML
 

اهم فعالیت های پژوهشی مرکز

 

1-  حمایت از طرح های پژوهشی اساتید و دانشجویان

 

2-  کمک به چاپ کتاب

 

3-  تجهیز  و راه ا ندازی کارگاهها و آزمایشگاههای رشته مختلف

 

4-  تهیه  و پشتیبانی از بانک های اطلاعاتی

 

5-  تامین  پهنای باند اینترنت  برای استفاده اساتید  و دانشجویان

 

6- خرید کتاب  و مجله های مورد نیاز در زمینه های مختلف

 

7-  تهیهCDهای آموزشی

 

8-برنامه ریزی  بازدید از مراکز صنعتی و علمی

 

9- حمایت از تیم های پژوهشی دانشجوئی

 

10- حمایت از ابتکارات و اختراعات

 

11- برگزاری کارگاه آموزشی ویژه اساتید هیات علمی  وحق التدریس

 

12- برگزاری مراسم هفته پژوهش و تقدیر از اساتید  ودانشجویان  فعال در زمینه های پژوهشی

 

13- برگزاری شورای پژوهشی واحد

 

14- فعال نمودن کمیته کارآفرینی

 

15- برگزاری دوره های آموزشی جهت شرکت دانشجویان در مسابقات ملی سازمان فنی وحرفه ای  و مسابقات مهارتی

 

16- کمک به چاپ و ارائه مقاله

 

  ساير سايت ها
 
  متن / HTML
 

آئین نامه و بخشنامه های پژوهشی

  ساير سايت ها
 
دوشنبه 18 فروردین ماه 1399
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا