متن / HTML
 

اهم وظایف معاون آموزشی و پژوهشی :

 

 معاون آموزشی و پژوهشی تحت مدیریت رئیس آموزشکده به انجام وظایف زیر می پردازد:

- برنامه ربزی میان مدت و سالانه در خصوص امور آموزشی و پژوهشی

- سازماندهی نیروی انسانی تحت مدیریت

- اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی

- پیش بینی و اعلام نیاز اعضای هیات علمی

- برنامه ریزی برای ارتقا پیشرفت تحصیلی دانشجویان

- اجرای بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آئین نامه های سارمان مرکزی

- نظارت و ارزشیابی عملکرد کارکنان تحت مدیریت

 

        معرفی معاونین آموزشی و پژوهشی دانشکده سما واحد خمینی شهر از بدو تاسیس:

 

      1- حسین سپهری                 1387- 1386 

 

      2- بهروز مومنی                     1391-1387

 

      3- مهدی اسماعیلی           1396-1392

 

      4- محمد مسیبی                  1397-1396

  ساير سايت ها
 
  ساير سايت ها
 
  ساير سايت ها
 
  ساير سايت ها
 
  ساير سايت ها
 
پنج شنبه 19 تیر ماه 1399
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا