تماس با آموزشکده مهارت و کارآفرینی : 33664172-031    فاکس : 33660209-031
۰:۲۳ شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۲
Language : FA |
خانه / شماره داخلی بخشهای مختلف

شماره داخلی بخشهای مختلف

شماره تلفن های دانشکده مهارت و کارآفرینی : ۳۳۶۶۰۲۰۹ و ۳۳۶۶۴۱۷۲

قسمت مربوطه  نام مسئول شماره داخلی قسمت مربوطه  نام مسئول شماره داخلی
مسئول دفتر معاون سما و دبیرخانه آقای محمدی ۱۰۱ مدیر گروه برق آقای قاسمی ۱۳۷
معاون دانشجویی و  فرهنگی آقای صالحی ۱۳۰ مدیر گروه معماری آقای پیرزاده ۱۳۷
معاون آموزشی و پژوهشی  آقای مومنی ۱۰۲ مدیر گروه مکانیک آقای سپهری ۱۳۸
فاکس آقای محمدی ۱۱۷ امور اداری و سلف آقای رحمتی ۱۴۰
تشکیل کلاس ها صندوق رفاه آقای دیهول ۱۴۱
معاون پشتیبانی آقای سپهری
۱۲۰ امور پژوهش آقای سپهریان
۱۴۲
امور مالی مدارس آقای عابدی ۱۲۱ فناوری اطلاعات و ارتباطات و سایت ها آقای نوروزی ۱۵۰
امور مالی دانشکده آقای رجبی ۱۲۲ مشاوره ۱۴۵
مدیر امور فرهنگی آقای محمدی دهنوی ۱۴۶ کارپرداز
آقای جعفری
۱۲۴
مدیر امور دانشجویی و نظام وظیفه  آقای صالحی
۱۳۰ کارگاه مکانیک آقای سپهریان ۱۵۱
امور فارغ التحصیلان و کتابخانه آقای صالحی ۱۳۰ مدیر آموزش آقای ملکی ۱۳۳
انتظامات آقای جعفری پور
۱۳۱ و ۱۳۰ مدیر گروه کامپیوتر و گرافیک خانم بابلیان ۱۳۵
آموزش و امتحانات خانم احمدی ۱۳۴ مدیر گروه حسابداری و طراحی دوخت خانم محمودی ۱۳۶
مدیر گروه عمومی و کارگزینی هیات علمی آقای اسماعیلی ۱۳۸